TERMÍNY A NÁPLŇ LETNÍ VÝTVARNÉ ŠKOLY AMAZONIE 2023

" PODÍVEJ SE HLUBOKO DO PŘÍRODY A PAK VŠECHNO LÉPE POCHOPÍŠ " 

Letní výtvarnou školu vede již tradičně o letních prázdninách výtvarnice, bývalá pedagožka výtvarného oboru a fotografka, Mgr. Iveta Stodůlková-Krejčí. Činnosti letní výtvarné školy jsou určeny dětem a mladým lidem, které přitahuje výtvarná tvorba jako možnost sebevyjádření. V průběhu pěti dní, od rána až do pozdního odpoledne, se seznámí s možnostmi výtvarných technik, které jsou tradiční i experimentální.  Cílem je děti nadchnout, podpořit jejich představivost a pomoci ji vizualizovat pro sebe i ostatní. Výtvarná tvorba se tak stává rozhovorem, cestou sebepoznání a uznání vlastní jedinečnosti. Každý týden je završen společnou vernisáží s rodiči. Letní výtvarná škola se v tomto roce bude také více věnovat přípravě k talentovým zkouškám pro zájemce na výtvarné obory SŠ.

Letní výtvarní škola není součástí žádného dotačního programu a je soustředěna na rozvoj výtvarného myšlení pro malé skupiny, individuální přístup a širokou škálu možností v rámci výtvarných řad a projektů.

Nově jsme připravili týdenní kurz přípravy k talentovým zkouškám na SŠ

Amazonie I. Návraty k přírodě 17.7.-21.7. 2023

Kdy: 17.7.-21.7. 2023, 9.00 -17.00 hod

Popis: Tento pětidenní tvůrčí pobyt je určen všem dětem, které mají potřebu výtvarného vyjádření. Jde především o radost z tvorby, kterou budeme rozvíjet. Tématem jsou tentokrát " Návraty k přírodě".  Je to tajemná cesta objevování, pozorování a nabízí nepřebernou škálu výtvarných možností, technik a objevů. Tvořit budeme v ateliéru i venku. Opět se budeme věnovat kresbě, malbě, grafice i objektové tvorbě. Mnozí již znají naši kouzelnou zahradu s jezírkem, kterou budeme zase navštěvovat. Veškeré výtvarné materiály a pomůcky jsou dětem k dispozici. 

Strava: Dětem je zajištěna strava v podobě dvou svačinek a oběda. Svačinky jsou nachystány jako volné občerstvení během dopoledne i odpoledne (domácí pečivo, bábovka, ovoce). Obědy jsou dováženy z restaurace. Pitný režim je zajištěn po celý den.

 

Kde: Letní výtvarná škola v Prostějově, Žižkovo nám.8

Věk: 10-16 let

Kapacita: do 10 dětí

Přihlašování: zde

Cena: 9 500,-/s DPH

 Cena zahrnuje:

- pětidenní intenzivní výtvarnou tvorbu pod vedením autorky Letní výtvarné školy - Ivety Stodůlkové -Krejčí. Výtvarnice a pedagožka, která je autorkou mnoha výtvarných projektů s hlubokým obsahem, cestou výtvarných kurzů nabízí  promyšlené výtvarné řady a projekty, které odkrývají podstatu výtvarné tvorby a tvůrčího myšlení

- individuální přístup ke každému, setkání s mnoha výtvarnými technikami, které umožňuje profesionální výbava ateliéru ( malířské stojany, kreslířské desky, grafický lis atd.)

- dostupnost všech výtvarných materiálů a pomůcek pro malířskou, kreslířskou, grafickou i sochařskou tvorbu-možnost práce na velkých formátech a ve velkém prostoru ( i na stěně)

- tvorba je řízená v rámci výtvarné řady nebo projektu-každý týden je věnován jednomu tématu, ze kterého si účastníci volí své náměty, které v různých technikách a s různými nápady zpracovávají

- střídání velkého množství materiálů zajišťuje neustálé objevování nových možností- dostupbnost veškerých výtvarných pomůcek

- tvorba v ateliéru je střídána  s tvorbou venku - soukromá zahrada s místním jezírkem i s možností koupání

- převoz na zahradu je zajištěn služebními auty (cca 5 minut jízdy od ateliéru)

- stravování probíhá formou dvou svačin ( ovoce, bábovka nebo jiné domácí pečivo) a oběda (dovoz z restaurace)

- výtvarná díla si každý odnáší na konci týdne domů

- konec týdne je ukončen slavnostní vernisáží s rodiči a videoprojekcí

Amazonie II. Paříž a francouzští umělci 24.7.-28.7. 2023

Kdy: 24.7.- 28.7. 2023, 9.00 -17.00hod

Popis: Tento pětidenní tvůrčí pobyt je obsahem obdobný výše zmiňovanému tvůrčímu plánu  Amazonie I. 

(Poznámka: Často se stává, že děti chtějí pokračovat i v druhém nebo třetím týdnu. Pokud je místo, je toto možné právě z důvou, že každý týden je utvářen zcela odlišně než předchozí.)

Kde: Letní výtvarná škola v Prostějově, Žižkovo nám.8

Věk:  10 -16 let

Kapacita: do 10 dětí

Přihlašování:  zde

Cena: 9 500,-/s DPH

 CENA ZAHRNUJE:

- pětidenní intenzivní výtvarnou tvorbu pod vedením autorky Letní výtvarné školy - Ivety Stodůlkové -Krejčí. Výtvarnice a pedagožka, která je autorkou mnoha výtvarných projektů s hlubokým obsahem, cestou výtvarných kurzů nabízí  promyšlené výtvarné řady a projekty, které odkrývají podstatu výtvarné tvorby a tvůrčího myšlení

- individuální přístup ke každému, setkání s mnoha výtvarnými technikami, které umožňuje profesionální výbava ateliéru ( malířské stojany, kreslířské desky, grafický lis atd.)

- dostupnost všech výtvarných materiálů a pomůcek pro malířskou, kreslířskou, grafickou i sochařskou tvorbu-možnost práce na velkých formátech a ve velkém prostoru ( i na stěně)

- tvorba je řízená v rámci výtvarné řady nebo projektu-každý týden je věnován jednomu tématu, ze kterého si účastníci volí své náměty, které v různých technikách a s různými nápady zpracovávají

- střídání velkého množství materiálů zajišťuje neustálé objevování nových možností- dostupbnost veškerých výtvarných pomůcek

- tvorba v ateliéru je střídána  s tvorbou venku - soukromá zahrada s místním jezírkem i s možností koupání

- převoz na zahradu je zajištěn služebními auty (cca 5 minut jízdy od ateliéru)

- stravování probíhá formou dvou svačin ( ovoce, bábovka nebo jiné domácí pečivo) a oběda (dovoz z restaurace)

- výtvarná díla si každý odnáší na konci týdne domů

- konec týdne je ukončen slavnostní vernisáží s rodiči a videoprojekcí

 

Amazonie III. NOVĚ - příprava k talentovkám na SŠ

Kdy: 7.8.- 11.8. 2023, 9.00 -17.00hod

Popis: Tento pětidenní kurz je určet těm, kteří se chystají na střední umělecké školy s výtvarným zaměřením a čekají je talentové zkoušky. Týden intenzivní přípravy může mnohé nabídnout a nastartovat. V následném rozvoji je však nutné po celý rok navštěvovat ZUŠ a pravidelně se kresbě i malbě věnovat. Věnovat se budeme zejména kresbě portrétu, zátiší a figuře. Vše bude probíhat dle individuálních schopností a předpokladů každého zvlášť.

Kde: Letní výtvarná škola v Prostějově, Žižkovo nám.8

Věk:  14 a více let (možno zařadit i mladší)

Kapacita: do 7 osob

Přihlašování:  zde

Cena: 9 500,-/s DPH

CENA ZAHRNUJE:

- pětidenní intenzivní výtvarnou tvorbu se zaměřením na požadavky k talentovým zkouškám pod vedením autorky Letní výtvarné školy - Ivety Stodůlkové -Krejčí. Výtvarnice a pedagožka v oblasti výtvarné přípravy.

- individuální přístup ke každému, setkání s mnoha výtvarnými technikami, které umožňuje profesionální výbava ateliéru ( malířské stojany, kreslířské desky, grafický lis atd.)

- dostupnost všech výtvarných materiálů a pomůcek pro malířskou, kreslířskou, grafickou i sochařskou tvorbu-možnost práce na velkých formátech a ve velkém prostoru ( i na stěně)

- tvorba je zaměřena na studijní kresbu, malbu a případně modelování podle předlohy

- předávání zkušeností s poměrovým a úhlovým měřením modelu, postavy, portrétu sádrové hlavy

- základy perspektivy

- střídání velkého množství materiálů zajišťuje neustálé objevování nových možností - dostupbnost veškerých výtvarných pomůcek

- tvorba v ateliéru je střídána  s tvorbou venku - soukromá zahrada s místním jezírkem i s možností koupání

- převoz na zahradu je zajištěn služebními auty (cca 5 minut jízdy od ateliéru)

- stravování probíhá formou dvou svačin ( ovoce, bábovka nebo jiné domácí pečivo) a oběda (dovoz z restaurace)

- výtvarná díla si každý odnáší na konci týdne domů 

- konec týdne je ukončen slavnostní vernisáží s rodiči a videoprojekcí

 

Amazonie IV. pro největší nadšence opět Výtvarný pobyt v Hedči 17.8.- 20.8. 2023

Kdy: 17.8.- 20.8. 2023

Kde: Dolní Hedeč, Králíky, Pardubický kraj, penzion a biofarma Chalupa u pramene

Popis: Tento čtyřdenní  pobyt vychází z potřeby sdílet radost z tvorby společně s rodičem nebo blízkým rodinným členem. Jde o propojení na společné tvůrčí frekvenci. Tvořit spolu. Zároveň je určen pro děti, které se již Amazonie účastnily a chtěly by se do vzájemné tvůrčí spolupráce ponořit ještě více i bez rodiče. Veškeré tvůrčí materiály budou zajištěny. Pobyt se bude konat v malebném prostředí v Dolní Hedči a bude naplněn intenzivní tvorbou v souladu s přírodou. Strava bude v penzionu a to z vlastních produktů biofarmy, nocleh přímo v penzionu a k dispozici bude vnitřní i venkovní ateliérový prostor. V horkých letních dnech potěší i bazén v areálu penzionu.

Věk: bez omezení v doprovodu rodiče

Kapacita: do 20 osob

Přihlašování: osobně na prodejně FotoPv

Cena kurzu/ za osobu: - 8 500,- (nezahrnuje pobyt se stravou,pouze tvůrčí výtvarné aktivity)

více o tomto pobytu zde