Výtvarný projekt ZEMĚ JE ZE MĚ vznikl pod vedením Ivety Stdůlkové - Krejčí v roce 2020 v rámci letní výtvarné školy v Prostějově.

 

Projekt zaměřený na amazonský tropický deštný prales ve svém širším pojetí upozorňuje na ekologickou situaci naší planety.

Projektu se zúčastnilo kolem 60-ti dětí a dospívajících ve věku 6 -18 let.

Často zmiňované amazonské pralesy jsou vypalovány ve prospěch obchodu a rozšiřování zemědělské půdy. Pálení pralesních ploch s sebou přináší katastrofu, která postihuje zvířata, rostliny a přináší zásadní narušení rovnováhy ekosystému celé naší planety.

Amazonské pralesy jsou nazývány PLÍCEMI SVĚTA.

Naše planeta je posvátným místem pro životy nás všech. Každý jsme

součástí její historie. Tady a teď tvoříme vlastní i kolektivní budoucnost.

Člověk jako jediný tvor zvířecí říše může tvořit a měnit realitu kolem sebe a to k dobrému i zlému.

Děkuji všem dětem za jejich nadšení a hodnotně strávené chvíle.

Za to, že ponechaly svoje práce pro tuto výstavu a chtěly ukázat druhým krásu a bohatství rostlinné a zvířecí říše.

Také děkuji za nádherný hudební doprovod k připravovanému dokumentu z tohoto výtvarného projektu a to paní Michaele Stodůlkové, která svou hudbou naši tvorbu nesmírně obohatila.